Kim Min Su

Kim Min Su

Giám đốc đào tạo tại Hàn ngữ Mr.Kim
  • 1

    khóa học

Giới thiệu

Giảng dạy tiếng Hàn doanh nghiệp BNI 2 năm tại Việt Nam, đồng tác giả giáo trình BIGMAXX (Gồm 6 hệ giáo trình đã được bảo hộ bản quyền và giấy phép xuất bản). 
Đối tượng giảng dạy/hỗ trợ: Các chủ doanh nghiệp BNI Hà Nội 6, các trưởng phòng cung ứng với đối tác Hàn Quốc

Khóa học của giảng viên Kim Min Su


196,000 đ

700,000 đ

off 72%

Đăng ký học
Học Online