Góc báo chí

Đời Sống Pháp Luật

https://www.doisongphapluat.com/hoc-360-nang-cao-kien-thuc-mua-dich-covid-19-nho-cac-khoa-hoc-online-a316921.html

Zingnews

https://zingnews.vn/luyen-thi-dai-hoc-thoi-internet-post115581.html

Báo Dân Trí

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/bi-quyet-on-va-lam-bai-thi-dat-diem-cao-1308500337.htm

Genk

https://genk.vn/co-giao-online-vu-mai-phuong-sai-lam-khi-hoc-ngoai-thuong-ra-truong-day-tieng-anh-moi-nam-co-10000-hoc-vien-online-hoc-ao-nhung-tinh-thay-tro-that-20180822135428759.chn

Tạp chí điện tử Petrotimes

https://petrotimesgate.petrotimes.vn/thi-thu-online-len-ngoi-105193.html

Kênh 14

https://kenh14.vn/hoc-duong/hoc-them-thoi-dai-cong-nghe-20110913120114986.chn

Báo Vietnamnet

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/hoc360-vn-giai-phap-moi-cho-si-tu-chinh-phuc-giac-mo-dai-hoc-15226.html